Şanhaý Maý derisine hoş geldiňiz

Biz nirede?

Şanhaý, Hytaý

Biz kim?

Deri analizatory, beden analizatory we gözellik enjamlary bilen üpjün ediji.

Biz näme hödürläp bileris?

Gözleg we ösüş, önümçilik, söwda we okuw.

Önümlerimiz näçe sany eksport edildi?

Geçen 2021-nji ýylda 55 ýurt. 2022-nji ýylda has köp bolar.

Has giňişleýin gör

Aýratyn önümler

Näme üçin MEICET saýlamaly?

 • Baý tejribeli gözleg we gözleg topary

  Baý tejribeli gözleg we gözleg topary

  UI, enjam, programma üpjünçiligi, algoritm we synag işleri üçin 20-den gowrak inersener jogapkär, şonuň üçin ulanan MEICET programmaňyz durnukly, akylly we işlemek aňsat.
 • Halkara zawod

  Halkara zawod

  Sufficienteterlik kuwwat sebäpli çalt eltip bermek.Getirilmezden ozal 100% QC barlagy sebäpli ygtybarly hil.
 • Satuw hyzmatyndan soň

  Satuw hyzmatyndan soň

  Maşyny nädip dolandyrmalydygyny öwretmek üçin mugt okuw hödürlenip bilner.Islendik önüm meselesine 24 sagadyň dowamynda jogap berler.
 • 12+ ýyllyk baý tejribe

  12+ ýyllyk baý tejribe

  Iş ýüzünde toplanan baý tejribe, şonuň üçin maşynlarymyz ulanyş endiklerine laýyk gelýär.

MEICET-iň inersenerler topary

Jikme-jik bahalary alyň