Gözellik salonlary MC10 üçin agaç çyrasy deri analizleýji maşyn

Gysga düşündiriş:

NPS:

3D doly ýüzli hünärmen deri analizatory Meicet MC10

Munuň üçin amatly:Gözellik salonlary, gözellik dükanlary, derini bejermek merkezleri, SPA we ş.m.

Bellik:“iPad” enjam bilen däl


 • Marka:MEICET
 • Model:MC10
 • 5 Spektr:RGB, CPL, PPL, UV, Wood's
 • 10 Dil:Hytaý, Iňlis, Nemes, Ispan, Fransuz, Italýan, Koreýa, Portugaliýa, Ukrain, Hebrewewreý
 • 12 Surat:Gyzyl meýdan, UV, monohrom, agaç we ş.m.
 • Funksiýalary:Gyralary, duýgurlygy, pigmentasiýany, düwürtikleri, gözenekleri we ş.m. anyklaň.
 • Yşyk-diodly yşyklar:360 ° Lightagtylyk çeşmesiniň paýlanyşy
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Meicet MC10 AI Professional deri derňew enjamy

  Giriş

  Maslahat bermegi takyk ediň, ynamy aňsatlaşdyryň

  MEICET Deri derňew ulgamy estetiki we derini ideg etmek boýunça maslahatlar üçin ep-esli gowulaşan tejribe berýär.

  MEICET programma üpjünçiligi şekillendiriş işini ep-esli aňsatlaşdyrýar.

  Köp spektral şekillendiriş derňew tehnologiýalary ýerüsti we ýerasty deri ýagdaýlaryny ölçemek we ýüze çykarmak üçin ulanylýar.

  Professional deri analizatorymyzy ulanyp, takyk bejeriş maslahatlary müşderilere aňsatlyk bilen hödürlenip bilner.

  LEDaponiýadan getirilen LED yşyk çeşmesi

  10 Köp dilli goldaýar

  Halkara standartlaşdyrma zawody

  Customörite dil goşmaga rugsat berilýär

  Mugt programma üpjünçiligi täzelenýär

  3d deri analizatorynyň gurluşy derňewi

  5 Spektr tertibi

  RGB çyrasy, polýarizasiýa çyrasy, parallel polýarlaşdyrylan yşyk, UV çyrasy, agaç çyrasy

  deri analizatory meicet mc10 5 spektr

  Enjamymyz dürli spektrleri ulanyp 5 sekunt bilen surata düşer.Bu 5 surat Meicet App tarapyndan seljeriler we ahyrynda 12 surat dürli deri meselelerini ýüze çykarmaga kömek edip biler.

  Akylly AI tehnologiýasy

  Deriniň alamatlaryny çykarmak tehnologiýasy we bulut hasaplamasy.

  deri analizatory meicet mc10 bulut ulgamy

  Analiz suratlary

  Deri analizleýji maşyngözellik salony, deri klinikasy we kosmetika kompaniýalary üçin ajaýyp gural üçin täsirli we zerur kömekçi.

  12 Analiz edilen suratlar

  Duýgurlyk / ýerüsti pigmentler / gyrmalar / gözenekler / tegmiller / düwürtik / UV tegmilleri / deriniň ýaşy / deriniň tonusy / himiki galyndy

  deri analizatorynyň duýgurlyk ýylylyk kartasy
  deri analizatorynyň gyrmyzy derňewi
  deri analizatory monohrom pigmentasiýa
  deriniň üstki tegmilleri deriniň analizatory
  deri analizleýji gözenek
  acne uv ýeňil deri analizatory

  MC10 programma üpjünçiliginiň wezipeleri

  deri analizleýji deriniň ruçkasynyň çyglylygy ýagynyň çeýeligi

  Deri synag ruçkasy

  Bu ruçka maňlaýy, çep ýüzi we sag ýüzüň çyglylygy, ýagy we çeýeligi baradaky maglumatlary synagdan geçirip bilerent.

  meicet deri analizatory, çyglylyk ýagynyň çeýeligi bilen hasabat goşýar

  Çygly ýagyň çeýeligi maglumatlary

  Deride synag ruçkasy bilen synag edilen çyglylyk ýagy we çeýeligi maglumatlary hasabatda görkezilip bilner.

  önüm çözgütlerini goşýan meicet deri analizatory

  Çözgütleri özleşdirmek

  Ulanyjylar SETTINGS-SOLUTIONS-da önümleri, bejergileri we hyzmatlary aňsatlyk bilen goşup we dolandyryp bilerler.

  MC10 meicet deri analizleýji maşyn önümleri - kiçi

  Hasabat boýunça çözgütler

  Müşderiler hasabaty barlanda teklip edilýän çözgütleri alyp bilerler.

  未 标题 -4

  Deňeşdirme wezipeleri

  1. Şol bir wagtyň özünde dürli suratlaryň deňeşdirilmegini goldaň.Mysal üçin, diagnozda deriniň şol bir alamatyny anyklamak üçin 2 dürli şekili saýlap bileris, meselem, pigmentler meselesini seljermek üçin, CPL we UV şekillerini saýlap bilersiňiz.CPL şekili ýalaňaç göz bilen görüp boljak pigment meselelerini ýüze çykarýar we UV şekili ýalaňaç göze görünmeýän çuňňur pigment meselelerini ele alýar.

  2. Dürli seneleriň şekillerini netijelilik argumentiniň esasy hökmünde deňeşdirip bolar.Bejergiden öň we soň suratlar bejergiden öň we soň kontrast täsirini görkezmek üçin deňeşdirmek üçin saýlanyp bilner.

  3. Suratlar bilen deňeşdirilende ulaldyp ýa-da ulaldyp bilersiňiz.Asyl suratdan 5 esse rahatlandyryp bolýar;ulaldandan soň meseläniň alamatlaryny has aýdyň görüp bolýar.

  MC10 parametrleri

  MC10 Jadyly aýna deriniň derňewi ýüz keşbi ulgamy

  Parametrler

  Ulanylýan IPad modeli

  A1822, A1893, A2197, A2270

  Şahadatnama

  CE, IS013485, RoHS

  Gelip çykan ýeri

  Şanhaý

  Model belgisi

  MC10

  Elektrik zerurlygy

  AC100-240V DC19V (2.1A) 50-60HZ

  Birikdiriň

  Bluetooth

  Kepillik

  12 aý

  NW / GW

  8KG

  Gaplamagyň ululygy

  552 * 494 * 428

  Atyş burçlary

  Çep, Öň, Sag

  Reňk

  Kümüş


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Has giňişleýin öwrenmek üçin ABŞ bilen habarlaşyň

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Jikme-jik bahalary alyň