Biz bilen habarlaşyň

BIZ bilen habarlaşyň

Salgysy:9 479, ududong ýoly, Minhang Dist., Şanhaý, Hytaý

E-poçta: info@meicet.com
WhatsApp:+8613167223337

BIZI ÇAGYRY ..

Duşenbe-Juma: Irden 9-dan agşam 6-a çenli

Şenbe, Sundayekşenbe: osedapyk

+86 13167223337

Şanhaý Maý Deri Maglumat Tehnologiýasy Ltd.

KÖMEK GEREK?

Her jikme-jik zerurlyklary üpjün etmek üçin hünärmen in engineeringener toparymyz bar.Bize bir zat soramaga howlukmaň.Bize göni e-poçta iberiňinfo@meicet.comýa-da bize jaň ediň86 13167223337.Mundan başga-da, korporasiýamyzy has gowy tanamak üçin dünýäniň dürli künjeklerinden zawodymyza baryp görmegi makullaýarys.Birnäçe ýurduň söwdagärleri bilen söwdamyzda köplenç deňlik we özara artykmaçlyk ýörelgesine eýerýäris.Bilelikdäki tagallalar bilen söwda we dostluk ikitaraplaýyn bähbidimize bazara çykmak umydymyzdyr.Soraglaryňyza garaşýarys.

Jikme-jik bahalary alyň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Please enter your inquiry details such as product name, model no., quantity, etc. If possible, please contact us online, thank you.

Jikme-jik bahalary alyň