Meicet 3D beden skaneriniň beden düzümi we duruş analizatory BCA200

Gysga düşündiriş:

NPS:

Hasabatyň görnüşi: Periferiýa çap etmek A4 hasabat kagyzy / fon dolandyryş ulgamy

Ses islegi: Göni ses görkezmesi


 • Model:BAC200
 • Boý aralygy synag:90 ~ 240 sm
 • Agram aralygy synag:10 ~ 260Kgs
 • Synag ýaş aralygy:3 ~ 99 ýaşynda
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  3D akylly beden analizleýji maşyn BCA200

  MC-BCA200 bioelektrik impedans derňewi we 3D şekillendiriş tehnologiýasy esasynda döredildi.Bedeniň düzümine, bedeniň duruşyna, bedeniň işleýşine we bedeniň beýleki maglumatlaryna jogap berip biler.Statikden dinamiki, şol sanda saglyk ýagdaýy we maglumatlary kesgitlemek, derňemek we deňeşdirmek arkaly saglygy dolandyrmagy sanlaşdyrmak üçin sport ukyby.

  Tehnologiýa:

  • Bioelektrial impedans derňewi
  • 3D şekillendiriş

  Giriş

  Aýratyn funksiýalar

  Köp terminallar:Bahalandyryş maglumatlary has täsirli şekillendirmek üçin dürli enjamlara, meselem, PC, PAD, öýjük, bulut bilen sinhronlaşdyrylyp bilner.

  IDüz belgisi:Maglumatlaryň gizlinligini goraň

  HD Proýeksiýa:HDMI birikdirilende, şekil we ses patikulýar zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin ekrana sinhronlanyp bilner.

  Hasabat çap et:Bellenen printer modeli: SamsungSL-M2029

  API:API funksiýasy müşderi üçin mugt açykdyr.

  Bedeniň düzümi derňewi

  3D beden analizatory maşyn bedeniniň düzümi 截 屏
  Meicet X-one 3D beden kompozisiýasynyň derňewi

  Okuw tekliplerini bermek üçin 3D animasiýa;

  Kazy bedeniniň görnüşi;

  Myşsa we ýagy sazlamak boýunça maslahatlar beriň.

  3D bedeniň duruşynyň derňewi

  bac200 3d beden skaneriniň duruş derňewi

  Özbaşdak işlenip düzülen wizual algoritm we adam bedeniniň modeline esaslanýan 3D datçigi ele almak tehnologiýasy, millimetr takyklygy bilen 3D ölçegi amala aşyrýar, bedeniň duruşyny doly barlaýar, erbet duruş töwekgelçiligini çaklaýar, ölçegleriň sanlylaşdyrylmagyna we bedeniň standartlaşdyrylmagyny kesgitleýär. duruşyna baha bermek.

  Deňagramlylyk ukyby