Sorag-jogap

Diňe söwda kompaniýasymy ýa-da öz zawody bilen bir kompaniýa?

Önümçilik topary, gözleg we barlag topary, satuw güýji we satuwdan soňky hyzmat topary bolan hakyky hünär gözellik maşynlaryny öndüriji.

Zawodyňyz nirede?

Zawodymyz "Şanhaýyň arka bagy" lakamy bilen çalt ösýän Suzhou şäherinde ýerleşýär.Wagtyňyz bar bolsa, Hytaýa zawodymyza baryp görmek üçin hoş geldiňiz!

Kepillik barmy?

Hawa, bizde bar.Hoster eýesi maşynda bir ýyl kepillik berilýär.Turbalar, bejeriş kelleleri we bölekleri üçin üç aý mugt çalyşma kepilligi.

Eger kepillik döwründe haýsydyr bir hil meselesi ýüze çyksa näme etmeli?

Professional tehnologiýa goldaw toparymyz, 3 ~ 6 aýda mugt täzeleniş programma üpjünçiligini berip biler.wagtynda hyzmatlaryňyz üçin.Gerekli kömegi telefon, web kamera, onlaýn söhbetdeşlik (Google gepleşik, Facebook, Skype) arkaly alyp bilersiňiz.Enjamda näsazlyk ýüze çykansoň, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Iň gowy hyzmat hödürlener.

Haýsy şahadatnamaňyz bar?

Machineshli enjamlarymyzda hilini we howpsuzlygyny üpjün edýän CE şahadatnamasy bar.Iň ýokary hilli üpjün etmek üçin enjamlarymyz berk hil dolandyryşynda.

Enjamy nädip ulanmalydygyny bilmesem näme etmeli?

Salgylanmak üçin amaly wideo we ulanyjy gollanmasy bar.

Bukja näme?

Köpük bukjasy, Alýumin guty bukjasy ýa-da müşderiniň talaplary.

Ibermek nähili?

Köpük bukjasy, Alýumin guty bukjasy ýa-da müşderiniň talaplary.

Logotipimi önümlere çap edip bilerismi?

Hawa, OEM-i goldaýarys.Dükanyňyzyň adyny, Logotipini goşuň

Programma üpjünçiligi haýsy dili goldaýar?

Birnäçe dili goldaýarys

Programma üpjünçiligini düzüp bilerismi?

Hawa, OEM & ODM hyzmatyny hödürleýäris

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?


Please enter your inquiry details such as product name, model no., quantity, etc. If possible, please contact us online, thank you.

Jikme-jik bahalary alyň