Gizlinlik şertnamasy

Bu web sahypasy, bellikleri gaýtadan işlemek we size degişli maglumatlar bilen has gowy hyzmat etmek üçin web sahypamyzdaky birnäçe dürli nokatda ulanyjylarymyzdan maglumat ýygnaýar.Bu web sahypasy, bu sahypada toplanan maglumatlaryň ýeke-täk eýesidir.Bu syýasatda görkezilenlerden başga, bu maglumatlary daşarky taraplara satmarys, paýlaşmarys ýa-da kärendesine bermeris.Collectedygnalan maglumatlar ady, iberiş salgysy, töleg salgysy, telefon belgileri, e-poçta salgysy we kredit kartoçkasy ýaly töleg maglumatlary öz içine alýar.Ulanyjy adyňyz we parolyňyz gizlin bolmaly we bu maglumatlary hiç kim bilen paýlaşmaly dälsiňiz.Bu sahypa Gizlinlik we Howpsuzlyk Syýasaty şu Ylalaşygyň bir bölegidir, we Gizlinlik we Howpsuzlyk Syýasatynda beýan edilişi ýaly maglumatlaryň ulanylmagy gizlinligiňizi ýa-da mahabat hukuklaryňyzyň hereketli bozulmagy däldigi bilen ylalaşýarsyňyz.Bu web sahypasynyň maglumat amallary, Gizlinlik we Howpsuzlyk Syýasatynda hasam düşündirilýär.


Please enter your inquiry details such as product name, model no., quantity, etc. If possible, please contact us online, thank you.

Jikme-jik bahalary alyň