Meicet 3D Doly ýüz deri analizatory täjirçilik ulanylyşy MC88

Gysga düşündiriş:

NPS:

Munuň üçin amatly: Gözellik salonlary, gözellik dükanlary, derini bejermek merkezleri, SPA we ş.m.

Bellik: “iPad” enjam bilen däl


 • Marka:Meicet
 • Model:MC88
 • 5 Spektr:RGB, CPL, PPL, UV, Wood's
 • 15 Surat:Gyzyl meýdan, UV, monohrom, ýaşyl, agaç we ş.m.
 • 10 Dil:Hytaý, Iňlis, Nemes, Ispan, Fransuz, Italýan, Koreýa, Portugaliýa, Ukrain, Hebrewewreý
 • Funksiýalary:Gyralary, duýgurlygy, pigmentasiýany, düwürtikleri, gözenekleri we ş.m. anyklaň.
 • Yşyk-diodly yşyklar:16 toplum, 360 ° ýagtylyk çeşmesiniň paýlanyşy
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Gurluşy

  Meicet MC88 AI Professional deri derňew enjamy

  Giriş

  Maslahat bermegi takyk ediň, ynamy aňsatlaşdyryň

  MEICET Deri derňew ulgamy estetiki we derini ideg etmek boýunça maslahatlar üçin ep-esli gowulaşan tejribe berýär.

  MEICET programma üpjünçiligi şekillendiriş işini ep-esli aňsatlaşdyrýar.

  Köp spektral şekillendiriş derňew tehnologiýalary ýerüsti we ýerasty deri ýagdaýlaryny ölçemek we ýüze çykarmak üçin ulanylýar.

  Professional deri analizatorymyzy ulanyp, takyk bejeriş maslahatlary müşderilere aňsatlyk bilen hödürlenip bilner.

  LEDaponiýadan getirilen LED yşyk çeşmesi

  13 Köp dilde goldanýar

  Halkara standartlaşdyrma zawody

  Customörite dil goşmaga rugsat berilýär

  Mugt programma üpjünçiligi täzelenýär

  3d deri analizatorynyň gurluşy derňewi

  5 Spektr tertibi

  RGB çyrasy, polýarizasiýa çyrasy, parallel polýarlaşdyrylan yşyk, UV çyrasy, agaç çyrasy

  deri analizatory meicet mc10 5 spektr

  Enjamymyz dürli spektrleri ulanyp 5 sekunt bilen surata düşer.Bu 5 surat Meicet App tarapyndan seljeriler we iň soňunda 15 surat dürli deri meselelerini ýüze çykarmaga kömek edip biler.

  Akylly AI tehnologiýasy

  Deriniň alamatlaryny çykarmak tehnologiýasy we bulut hasaplamasy.

  deri analizatory meicet mc10 bulut ulgamy

  HD suratlar - Simptomlary aç-açan görkeziň

  Deri analizleýji maşyngözellik salony, deri klinikasy we kosmetika kompaniýalary üçin ajaýyp gural üçin täsirli we zerur kömekçi.

  15 Analiz suratlar

  Duýgurlyk / ýerüsti pigmentler / gyrmalar / gözenekler / tegmiller / düwürtik / UV tegmilleri / deriniň ýaşy / deriniň tonusy / himiki galyndy

  meicet deri analizatory mc88 ýaşyl we ýylylyk kartasyna duýgur
  deri analizatorynyň gyrmyzy derňewi
  meicet deri analizatory mc88 ýaşyl we uv menek şekilleri
  deriniň üstki tegmilleri deriniň analizatory
  deri analizleýji gözenek
  acne uv ýeňil deri analizatory

  Kömekçi derňew funksiýalary - Hakykaty açyň

  2022.5.16 英语 分析 页 1

  Netijeleriň derňew sahypasy

  Derini barlamak ruçkasy maňlaýy, çep ýüzi we sag ýüzüň çyglylygy, ýagy we çeýeligi baradaky maglumatlary synagdan geçirip bilerent.Synag maglumatlary hasabatda görkezilip bilner.

  2022.5.16 英语 分析 页 2

  Alamatlaryň derňewi

  Alamatlaryň derňewine kömek etmek üçin Meicet programma üpjünçiligi ulgamy, alamatlaryň agyrlygyna görä düşündiriş düşündirişlerini we bolup biljek sebäpleri hödürleýär.Bu salgylanma maglumatlary deri problemalary derňelende peýdalydyr.

  未 标题 -4

  Deňeşdirme wezipeleri

  1. Şol bir wagtyň özünde dürli suratlaryň deňeşdirilmegini goldaň.Mysal üçin, diagnozda deriniň şol bir alamatyny anyklamak üçin 2 dürli şekili saýlap bileris, meselem, pigmentler meselesini seljermek üçin, CPL we UV şekillerini saýlap bilersiňiz.CPL şekili ýalaňaç göz bilen görüp boljak pigment meselelerini ýüze çykarýar we UV şekili ýalaňaç göze görünmeýän çuňňur pigment meselelerini ele alýar.

  2. Dürli seneleriň şekillerini netijelilik argumentiniň esasy hökmünde deňeşdirip bolar.Bejergiden öň we soň suratlar bejergiden öň we soň kontrast täsirini görkezmek üçin deňeşdirmek üçin saýlanyp bilner.

  3. Suratlar bilen deňeşdirilende ulaldyp ýa-da ulaldyp bilersiňiz.Asyl suratdan 5 esse rahatlandyryp bolýar;ulaldandan soň meseläniň alamatlaryny has aýdyň görüp bolýar.

  Netijeli marketing funksiýalary - girdejini gowulandyrmak

  meicet deri analizatory MC88 hasabat sahypasy 1

  Synag hasabaty sahypasy 1

  Synag hasabaty sahypasy çap edilip ýa-da e-poçta arkaly müşderilere iberilip bilner.Sahypada müşderilere deri meselelerini anyk we aňsat bilmäge mümkinçilik berýän şekiller we maglumatlar bar.

  meicet deri analizatory mc88 hasabat sahypasy 2

  Synag hasabaty 2-nji sahypa

  Teklip edilýän önümleri hasabat sahypasyna goşup bolýar.Bu sahypa önümleri ýa-da hyzmatlary aňsatlaşdyrmaga kömek edýän e-poçta arkaly çap edilip ýa-da müşderilere iberilip bilner.

  MC88 parametrleri

  MC88 Deri Aanlyzer enjamy

  Parametrler

  Ulanylýan IPad modeli

  A2197, A2270,A2316, A2228, A2229 we ş.m.

  Şahadatnama

  CE, IS013485, RoHS

  Gelip çykan ýeri

  Şanhaý

  Model belgisi

  MC88

  Elektrik zerurlygy

  AC100-240V DC19V (2.1A) 50-60HZ

  Birikdiriň

  Bluetooth

  Kepillik

  12 aý

  GW

  17KG

  Gaplamagyň ululygy

  480 * 580 * 520

  Atyş burçlary

  Çep, Öň, Sag

  Reňk

  Altyn / Gara

  MC88 Garnituralar we gurnama

  Gurmak aňsat

  4

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Has giňişleýin öwrenmek üçin ABŞ bilen habarlaşyň

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Jikme-jik bahalary alyň