Kompaniýanyň tertibi

141

Şanhaý Maý Deri Maglumat Tehnologiýasy Co., Ltd. gözellik R&D we Internet of Things Operation platformasyna bagyşlanan akylly gözellik tehnologiýasy hyzmatydyr.“MEICET” markasy, ajaýyp akylly enjam hyzmatlaryny we emeli intellektual çözgütleri hödürläp, lukmançylyk gözelligi baradaky maglumatlary we sanly deri derňewini özleşdirmäge we paýlaşmaga gönükdirilendir.

12 ýyllap zähmet çekenden soň, kompaniýa her bir baglanyşyk we komponentiň ýokary hilli pf-i üpjün etmek üçin ulanyjynyň akylly tejribesini ýokarlandyrmaga synanyşyp, “sag ýürek, dogry pikirlenmek” önümçilik düşünjesine eýerýär.

2013-nji ýylda MEICET tarapyndan işlenip düzülen köp spektrli ýokary takyklyk derini analizleýji, içerde we daşary ýurtda köp ylmy gözleg we lukmançylyk bejergisini aldy.

130
1

MEICET, "tehnologiýa ugrukdyrylyşy, iň ýokary hyzmat, dünýä markasy" -ny öz iş pelsepesi hökmünde alýar, emeli intellekt we Iot platformasynyň iş döwrüne girmek üçin ähli pudagyň tizligini çaltlaşdyrýar.

Önümleriň, gurallaryň, müşderi we operatorlaryň maglumatlarynyň ajaýyp birleşmegi bilen standartlaşdyrmak, akyl we maglumatlaşdyrmak mümkin bolýar.Üstünlikler we peselmeler döwründe MEICET täzelikleri dowam etdirýär, akylly gözellik tehnologiýasyna esaslanýan işewür ekosistemany gurup, gözellik pudagynyň sagdyn we tertipli ösmegine kömek edýär.

“Hiliň üstünde dur, döretmegi dowam etdir”, öňdäki ýolda wepaly bolarys.

MEICET bilen boluň we geljegi paýlaşyň.

141

Ygtybarly hil

Gözleg we barlag topary
Intellektual eýeçilik
Halkara zawod
Getirilmezden ozal 100% QC barlagy

Iň oňat baha kepilligi

Maglumat tehnologiýalarynyň we enjamlarynyň garaşsyz önümçilik kompaniýasy hökmünde biziň öz önümçilik zawodymyz bar, size iň amatly hyzmat hödürlemegi kepillendirip biler

Ajaýyp topar

Tehnologiýa kompaniýasy hökmünde öňdebaryjy tehnologiýa baýlyklaryny özbaşdak döretdik we tehnologiýa patentlerini aldyk

Biziň tejribämiz

12+ ýyllyk zähmetden soň önümleriň, gurallaryň, müşderi we operatorlaryň maglumatlary, standartlaşdyrma, intellekt we maglumatlary kämilleşdirmek mümkin bolýar.

Şahadatnama

Topar

Sergi


Please enter your inquiry details such as product name, model no., quantity, etc. If possible, please contact us online, thank you.

Jikme-jik bahalary alyň