Deri klinikasy MC2400 üçin deri analizatory

Gysga düşündiriş:

NPS:

Önümiň aýratynlyklary: Professional, ýokary derejeli ýüz derisini analizleýji maşyn
Spektra: RGB, polýarlaşykly ýagtylyk we UV çyrasy
Sazlama opsiýalary:
Deri analizatorynyň öý enjamy, “AdjustableTable”, hemmesi bir kompýuter
Üns beriň: Hemme kompýuterleri daşary ýurda eksport edip bolmaýar, sebäbi eltip beriş wagtynda ekrany döwmek aňsat.


 • Görnüşi:Kompýuter bilen deri analizatory
 • Model:Resur MC 2400
 • Giriş güýji:AC100-240V, 50 / 60HZ, 1.5A
 • Çykyş güýji:DC24V, 3.75A
 • Deri analizatorynyň öý enjamynyň ululygy:380 * 445 * 490MM
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Resur

  Resur, Meicet we deri hünärmenleri tarapyndan bilelikde işlenip düzülen deriniň şekil analizatorydyr.Imageüz keşbini analizleýjiler müşderilere lukmanlar bilen çalt sinhronlaşmaga, deriniň ýagdaýyna anyk düşünmäge mümkinçilik berer we lukmanlar hem şoňa laýyklykda hünär maslahatyny berip bilerler.Bejergiden öň we soň deriniň şekillerini deňeşdirmek, deriniň ýagdaýynyň üýtgemegine içgin düşünip biler we bejerginiň gidişine salgylanma berip biler.Şol bir wagtyň özünde, yzygiderli saklamagy dolandyrmak, deňeşdirmek we bellemek funksiýasy bilen utgaşyp, deriniň şekillerini ýygnamak, dolandyrmak we ulanmak üçin standartlaşdyrylan zähmet we apparat goýumlaryny ep-esli azaldyp biler.Professional deri şekil analizatory, häzirki wagtda her deriniň lukmançylyk gözellik edaralarynda aýrylmaz kömekçi enjamdyr.

  Sazlama opsiýalary:
  Deri analizatorynyň öý enjamy, “AdjustableTable”, hemmesi bir kompýuter
  Üns beriň: Hemme kompýuterleri daşary ýurda eksport edip bolmaýar, sebäbi eltip beriş wagtynda ekrany döwmek aňsat.

  3 Spektra we 6 Algritm suratlary

  RGB, polýarizirlenen we UV yşyklandyryş, ýerüsti we ýerasty deri ýagdaýlaryny hasaba almak we ölçemek üçin ulanylýar: gyrmalar, duýgurlyk, deriniň tegmilleri, ýerasty deriniň zeperlenmegi, gözenekler, düwürtikler we ş.m.

  3 Spektr

  Resur skin analyzer (3)
  Resur skin analyzer (4)
  Resur skin analyzer (7)

  6 Algrithm Resur suratlary

  Resur professional skin analyzer 3 light modes
  Resur professional skin analyzer 3 analysis images

  RGB suraty

  RGB Light Müşderileriň deriniň ýagdaýyny synlamak üçin gündiziň ýagdaýyny simulasiýa ediň.

  Haçly reňkli ýagtylyk şekili

  Deride şöhlelenmeleri süzüňpolýarizirlenen ýagtylygyň üsti bilentehnologiýa, şonuň üçinýüzüň ýüzüni synlamak bolýar.

  UV şekili

  Porfiriniň paýlanyşyna, esasan, şekil ýaly paýlanyş arkaly gözegçilik edýär.

  Goňur zolagyň suraty

  Paýlanyşyny wizual görkezip bileraşaky deri tegmilleri / pigmentleri,we ýerüsti tegmilleriň çuňlugy.

  Gyzyl meýdanyň suraty

  Mationokançlygy, ýalpyldawuk eritema, roza we ş.m. synlamak üçin ulanylyp bilner.

  Monohrom şekil

  Nakedalaňaç göz bilen görüp bolmaýan has çuňňur görünmeýän ýerleri öwrenip biler.

  Aýratyn wezipeler

  Resur professional skin analyzer special functions

  Gysgaça syn

  Şol bir wagtyň özünde 6 sany surata gözegçilik edip we belläp bolýar.Şol bir wagtda ulaldyp ýa-da ulaldyp bilerler.

  Birnäçe deňeşdirme tertibi
  · Aýna re modeimi: dürli wagt ýa-da surat re modeiminde şol bir ýüz tarapyny deňeşdiriň.
  · Iki surat re modeimi: 2 şekili bilelikde deňeşdiriň.
  · Köp şekilli re modeim: iň köp 4 suraty bilelikde deňeşdiriň.

  QQ截图20210917092519
  Resur Skin Analyzer (1)

  Surat çekmek funksiýasy
  Deriniň derňew suratlaryna göni bellik ediň.Synag, tegelek, gönüburçluk, ruçka, ölçeg, Mozaika we ş.m. funksiýalary bar.

  3 ýüz burçuny surata alyň

  Meicet deri analizatory, çep, sag we öň tarapdaky standart görnüşleri aňsatlyk bilen düşürip biler.

  Şahadatnamalar
 • Öňki:
 • Indiki:

 • Has giňişleýin öwrenmek üçin ABŞ bilen habarlaşyň

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Jikme-jik bahalary alyň