Professional deri skaneri, kosmetologiýa hassahanasy / Deri klinikasy ISEMECO MC2600 üçin doly deri analizleýji maşyn

Gysga düşündiriş:

NPS:

Model: MC2600

Marka ady: ISEMECO

Aýratynlyklary: Bütindünýä debret portretiniň ekrany deriniň derňewi

Üstünligi: LG 32 dýuým 4K HDR portret ekrany; Deriniň bulut algoritmi; Köp portly girişi goldaň

OEM / ODM: Iň esasly çykdajy bilen hünär dizaýn hyzmatlary

Munuň üçin amatly: Gözellik salony, hassahanalar, gözleg instituty, derini bejermek merkezleri, SPA we ş.m.

 


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

ISEMECO kosmetologiýa hassahanasy HD Displeý hünärli deri skaneriniň derňew enjamy

Şu ýere basyň :
Has giňişleýin maglumat alyňhttps://www.youtube.com/watch?v=VwRI7cc8lDM

 

Deri skaneriniň derňew maşynynyň tanyşdyrylyşy

 

Köp dil ​​goldawy

Gizlenen kapot bilen

Armut şekilli dizaýn patenti

Japanaponiýadan getirilen 20 UV ýagtylyk çeşmesi

Aýratyn gözleg we gözleg topary, çalt gaýtalama

Al Öz-özüňi öwrenmek, ekspensial gowulaşmak

5-7 ýyl çaklama

Deri halta kitaphanasynyň 5 million toplumy

15 Deriniň esasy derňewi

Şuňa meňzeş hadysalaryň tutuş prosesiniň peýda bolmagy

Ekspertleriň derňewi

Dik ekran: faceüz şekilli gurluş şekillerini görkezmek üçin has amatly

10
 Skin Scanner Analysis
skin scanner analyzer-01

ISEMECO parametri

Model MC-2600
Surata almak .
Reňk  Ak we gara
Maglumat porty USB 2.0
Wideo çykyş tertibi NTSC / PAL
Kölegeli usuly ýerleşdirmek Kölegeli bilen
Sazlama HD displeý + kompýuter
 Karar 24M piksel
Deriniň derňewi L: 550mm W: 450mm H: 515mm
Elektrik üpjünçiligi AC 100-240V, 50/60 HZ
Iş götermek platformasy Giňeldilip bilinýän beýiklik diapazony (700mm-1080mm)

 Maşyn artykmaçlyklary

Derini derňeýän maşyn

01

* Gizlenen kapot bilen

* Armut şekilli dizaýn patenti

* 24million Piksel ultramikro optiki linza

* Japanaponiýadan getirilen 20 UV ýagtylyk çeşmesi

* Hytaý ylymlar akademiýasynyň hünärmen yşyk çeşmesiniň dizaýny faceüzüň ýagtylyk çeşmesi 95%

* Halkara standart zawod önümçiligi

Iş stoluny götermek platformasy

Oňurgadaky basyşy ýeňilleşdirmek, durmak

Elektrik göterijisini sazlamak, beýikligi hemişelik tizlikde sazlamak

Amatly ulanmak üçin beýiklik ýady funksiýasy

Adamyň dürli beýikligi üçin sazlanyp bilinýän beýiklik

giňligi sazlap boljak beýiklik diapazony (700mm-1080mm)

Ekranyň ýaýyny 21.5 ~ 31.5 dýuým ekrana ulanyp, çep we saga, ýokary we aşak sazlap bolýar

2

HD displeý + kompýuter

3

HD displeý + kompýuter

Dik ekran: faceüz şekilli gurluş şekillerini görkezmek üçin has amatly

KÖP KÖP GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

4

LAN --- Köp portly girişi goldaň

Resurs paýlanyşyny ulaltmak

Has professional köp terminaly giriş interaktiw ulgamy

Deriniň maslahat beriş netijeliligini ýokarlandyrmak

Garaşsyz ýerleşdirme SaaS.CRM maglumat interfeýsini açyp biler

Programma üpjünçiliginiň artykmaçlyklary

Mobile

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Has giňişleýin öwrenmek üçin ABŞ bilen habarlaşyň

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  Bahasy üçin sorag

  Habarlaşmak üçin maglumat

  • Şanhaý Maý Deri Maglumat Tehnologiýasy Ltd.
  • WhatsApp: +86 13167223337
  • E-poçta: info@meicet.com
 • youtube
 • facebook
 • twitter
 • instagram
 • linkedin
 • Iň soňky habarlar

  • ISEMECO -okary derejeli deri analizleýji maşyn Ş ...

   11-29-2021
   ISEMECO hünärmenler üçin ýokary derejeli deri analizleýji maşyn. Şanhaý Maýskin kompaniýasy tarapyndan 2020-nji ýylda öndürildi we dizaýn edildi. 3 görnüşli ýagtylyk reesimi-RGB, UV we CPL çyralary bar. Şulara esaslanyp ...
  • Derini nädip ideg etmeli we goramaly i ...

   11-22-2021
   Howanyň sowuklamagy bilen deriniň temperaturanyň duýdansyz peselmegi sebäpli köp basyş ediler, şonuň üçin ony wagtynda saklamaly we goramaly. Diýmek, derini gowy ideg etmek we goramak üçin nädip etmeli? 1. Exfoliati ...
  • Çyra baýramy

   02-26-2021
   1-nji aýyň 15-nji güni Hytaýyň Çyra baýramydyr, sebäbi ilkinji aý ýuan aýy diýilýär we gadymy döwürde adamlar Siao gijesi diýilýär. 15-nji gün f ...

  Jikme-jik bahalary alyň